Home

Dekompresyon Tablolarının Kullanımı

e-Posta Yazdır PDF

Dekompresyon tablolarını kullanabilmemiz için bazı terimleri bilmemiz gerekir.

ÇIKIŞ HIZI : Dalış bitiminde dibi terk edip yüzeye doğru maksimum yükselme hızı. Bühlmann/Hahn tablosu bunu 10 m/dak olarak esas alınmıştır.

DALIŞ HIZI : Dalışa başladığımız andan itibaren dibe doğru gidebiliceğimiz maksimum hız.  (25 m/dak)

MAKSİMUM DERİNLİK : Dalış sırasında erişilen en derin noktadır.Tabloda tam değer bulunmazsa bir üst değer seçilir.

MÜKERRER DALIŞ : İlk dalıştan sonraki 12 saat içinde yapılan dalıştır.

MÜKERRER GRUP HARFİ : Dalıştan yüzeye çıktıktan sonra bünyemizde bulunan artık azot miktarını ifade eden harftir.

YÜZEY FASILASI : Bir dalış ile bunu takip eden dalış arasında yüzeyde geçirdiğimiz zamandır.

İRTİFA DALIŞI : Deniz seviyesinden yüksekte yapılan dalıştır.Bu değer deniz seviyesinden ne kadar irtifaya kadar kullanılabilceği rakamlarla ifade edilir.  0-250 m veya 0-700 m gibi.

DİP ZAMANI : Dalış başladığı andan itibaren yüzeye dönmek için dibin terk edilmesine kadar geçen süredir. Tabloda tam rakam bulunmazsa bir üst değer seçilir.

SIFIR DEKOMPRESYONLU DALIŞ : Bizim yapacağımız dalışlardır.Dekompresyon beklemesi yapmadan yüzeye dönmemize izin veren dalışlardır.***

***Dalışları kesinlikle sıfır dekompresyonlu yapacağız.Herhangi bir mecburiyet karşısında bu durumu ihlal etsek bile mükerrer dalışlarımız kesinlikle sıfır dekompresyonlu olacaktır.Ülkemizde yaygın olarak Bühlamnn/Hahn tabloları kullanılmaktadır.Kullanım prensipleri aynıdır.sadece ulaşılan değerlerde ufak farklılıklar vardır.Biz burada örnek olarak  Bühlmann/Hahn tablosunu kullanarak kullanım prensibini anlatacağız.Anlatımı kolaylaştırmak için kolanlara rumuz harfler vereceğiz.

K :Maksimum derinlik

L :Ait olduğu derinliğin sıfır deko zamanı

R :Dip zamanı

M :Deko durakalma derinlikleri

N :Mükerrer grup harfi

P :Mükerrer dalış derinliği

O :Mükerrer dalışta dip zamanına eklenecek süre

T :Deko durak derinliği

Bühlmann/Hahn    tablosu

 

 

 

 

 

 

      Tablo 1 den takip ederek aşağıdaki sırayı takip edelim.Yaptığımız dalışta ulaştığımız maksimum derinlik K metre olsun.Tabloda K rumuzuyla belirtilmiş derinlik değerinin altındaki  L rumuzuyla ifade edilmiş değer  K derinliği için ''sıfır deko zamanı''nı ifade eder.Yan kolonda R rumuzuyla ifade edilmiş değerler ise dip zamanlarıdır.Bunun yanındaki M kolonları ise dekompresyon durak derinliklerini ifade eder. N ile rumuzlandırılmış kolon ise o dalış sonundaki mükerrer grup harfini belirtir.Dalış tablolarında gerek zaman gerek derinlik olsun tam değerler bulunamazsa bir üst değer seçilir.

      Tablo 2'nin üst kısmı mükerrer dalış gurubu,alt kısmı ise mükerrer dalış için dip zamanına eklenecek zaman tablosudur.

     27 metre derinliğe 20 dakikalık bir dalış yaptığımızı farz edelim. K kolonunda 27 metreyi buluruz. R kolonunda da 20 dakikayı bulup 20 dakika satırından sağa doğru haraket edilirken M kolonlarından geçerken bir değere rastlamayız.Bu da sıfır deko duraklı bir dalış yaptığımız anlamına gelir.Eğer aynı derinlik için 45 dakikalık bir dalış yapmış olsaydık R kolonunda 45 dakika satırını bulup sağa doğru satırı takip edersek M kolonlarında  1ve 12 diye iki değere rastlarız ki bunlar dakika değerinden deko durak değerleridir.Bu değerlerin en üstünde T satırında 1 dakikanın üzerinde 6,12 dakikanın üzerinde 3 değerlerini görürüz. T satırı Deko duraklaması yapılacak derinlikleri ifade eder.Yani bu dalış için yüzeye dönerken 6 metrede 1 dakika,3 metrede 12 dakika deko duraklaması yapacağız demektir.Satırı sonuna kadar devam ettiğimizde ise N kolonunda karşılaşacağımız harfler bizim mükerrer grup harfimizdir ki bu 27 metre,45 dakika dalış için mükerrer Grup Harfimiz (MGH) F olacaktır.

    Buradan sonra ikinci bir dalış planlarsak eğer Tablo 2'ye ihtiyacımız olacaktır.İkinci dalışımızı 17 metreye 15 dakika olarak planlayalım.İki dalışımız arasında 1 saat 15 dakika geçtiğini kabul edelim,buda bizim yüzey beklemesi zmanımız olacaktır.Tablo 2'nin üst kısmından Mükerrer Dalış Grubu yazan kolondan MGH'mizi bulup ki bu örnekte bizimki F idi,yüzey bekleme değerimiz olan 1 saat 15 dakikayı bulana kadar sağa doğru bu satırda ilerleğeceğiz.1,15 değerini gördüğümüz yerin sağındaki oku aşağı doğru takip edeceğiz,bir yandan da P rumuzlu kolondan 17 metre derini bulmaya çalışalım.Ancak 15 metre ve 18 metre değerleri olduğunu göreceğiz.Burada daha emniyetli için bir üst olan 18 metre'yi değil 15 metre satırını esas alacağız ve bu satırdan sağa doğru haraket ederek aşağı inen okun işaretlediği O kolonlarından denk gelen kolonu aşağı doğru takip edip 19 dakika değerini bulacağız.

    Bu 19 dakika değeri bizim 17 metreye 15 dakika olarak planladığımız dalışın zaman değerine ilave edilecektir.Çünkü bu 19 dakika değeri ilk dalışımızın ardından geçen zamana rağmen bizim vücudumuzdan 17 metreye 19 dakikadır dalıyormuşuz gibi artık azot miktarı olduğunu ifade eder.Planladığımız 15 dakikaya 19 dakikayı ilave edince 34 dakika gibi bir değer buluruz.Tablo 3 ten 17 metre tablosu olmadığı için 18 metre tablosuna bakacağız.Burada da 34 dakika değerini bulamayacağımız için R rumuzlu kolondan 40 dakika değerini bulup sağa doğru haraket ettiğimizde  M kolonlarında herhangi bir deko duraklaması gerektirdiğini ifade eden dakika değerine rastlamayacağımızdan,bu dalışı yapabiliceğimize karar verip uygulamaya geçeceğiz.

    Bu dalış sonunda mükerrer grup harfimiz ise 40 dakika değerinden sağa doğru haraket edip N kolonundan mükerrer grup harfimizin  E olduğunu görürüz.